Confraria do Vinho do Porto – Bratři (a Sestry) v portském

Kategorie: |

Velké snahy o vytvoření Wine Confraria (Bratrstva) lze zaznamenat již v letech 1945 až 1965, přičemž v roce 1964 tomu byly okolnosti nakloněny nejvíce. Nicméně problémy s vytvářením sdružení nezávislých na portugalském státním systému nakonec této instituci ve zhmotnění zabránily a to navzdory skutečnosti, že proces jejího založení byl zcela transparentní a organizovaný.

Teprve v listopadu roku 1982 bylo prostřednictvím zakládající veřejné listiny ustavena Confraria do Vinho do Porto neboli Port Wine Brotherhood (česky Bratrstvo portského vína). Jeho sídlo se dodnes nachází v majestátné budově Palacio da Bolsa. V Portu ji najdete zde.

Historická budova Palácio da Bolza v minulosti sloužila jako burza cenných papírů
Historická budova Palácio da Bolza v minulosti sloužila jako burza cenných papírů

Patronem se stal potomek krále Dom João I., třetí to jeho syn, Prince Henry the Navigator (česky Jindřich Mořeplavec), narozený v Portu, podporovatel nejpozoruhodnějších portugalských objevných výprav, muž dobrého srdce a všestranného ducha. Nezkrotná povaha tohoto velkého portugalského šlechtice, který inicioval mimořádné námořní plavby, se odráží v tradičních hodnotách a charakteristických vlastnostech portského vína.

Confrades (Bratři)

Založena za účelem propagace a posílení celosvětového renomé portského vína vítá Confraria do Vinho do Porto ve svých řadách odborníky přes výrobu a obchod s portským vínem, jakož i osobnosti, které díky svým skutkům, pověsti nebo i na státnické úrovni významně přispívají k šíření kladného obrazu a tradic portského vína.

Ať už jde o hlavy států, významné osobnosti různých institucí, nezávislé obchodníky, ředitele nebo manažery společností, všichni tito nesou jméno Confrades (Bratři) a jsou zavedeni v jasné hierarchii. Tito Confrades Honorários (Čestní Bratři) se pyšní jedním ze tří titulů:

  • Chancelário (Čestný Kancléř)
  • Cancelário Infanção (Šlechtic)
  • Cavaleiro (Rytíř)

Hodnost Čestného Kancléře Chancelário je udělována hlavám států a světovým činovníkům, kteří skrze jejich státnickou funkci dodávají Bratrstvu a jeho poslání na důstojnosti. V současnosti se jí honosí například portugalský prezident Aníbal Cavaco Silva, bývalý španělský král Juan Carlos I., monacká princezna Charlène, dřívější prezident Evropské komise José Manuel Durão Barroso a další státníci celého světa.

Od března 2004 požívá titulu Chancelário i bývalý prezident ČR prof. Václav Klaus
Od března 2004 požívá titulu Chancelário i bývalý prezident ČR prof. Václav Klaus
Monacké princezně Charlène to ve slavnostním také sluší
Monacké princezně Charlène to ve slavnostním také sluší

Titul Infanção je udělován významným osobnostem či institucím, kteří významně přispěli k podpoře a prestiži portského vína ve světě. Cavaleiros jsou ti, kteří zaslouží uznání za jejich oddanost a službu portskému vínu, ale nevykonávají státnickou funkci. Kromě těchto čestných členů je Confraria do Vinho do Porto tvořena obchodníky s portským, řediteli a manažery firem a dalšími vinařskými odborníky.

Tito aktivní Confrades mohou získat hodnost Mestre (Mistr) v případě majitele nebo ředitele a Experto (Expert) v případě manažera vinařství. Tito mezi sebou volí Radu kancléřů Chancelaria a jejího předsedu. Kromě toho se volí Mesa de Vedores (Dozorčí radu). Chancelaria se skládá z Chancelera (Kancléře, nejvyššího zástupce v Bratrstvu), Almoxarife (Správce), Almotacé (Pokladníka), Coperio-Mor (Vrchního sommeliéra) a Fiel das Usanças (Ceremoniáře). Tito členové rozhodují o přijímání nových Confrades (Bratří) a dodržování Stanov Bratrstva.

Chancelaria
Chancelaria

V těch je také definován slavnostní oděv, inspirovaný patronem Princem Henrym, který se skládá z pláště v granátové barvě na ramenou zdobeného černým lemem a jasně zeleno-červenou stuhou kolem krku, na jejímž konci je připevněná “miska” Tombaladeira, tradiční pomůcka ze 17. století, určená pro správné degustování portského vína. Na hlavě se nosí černý klobouk s černou stuhou splývající nositeli kolem krku.

Přijímací ceremoniál

Přijímání nových členů se děje v Palacio da Bolza, v sále zvaném Patio das Nações. Během obřadu si noví adepti vyslechnou přijímací řeč a obdrží insignie z rukou navrhovatele. Po podepsání se v knize cti obdrží přijímací diplom. Dále následuje složení přísahy. Se sklenkou portského v ruce a za přítomnosti všech v sále musí noví Confrades nahlas prohlásit: “Přísahám, že budu podporovat Bratrství a nadále se zasadím o čest portského vína”. Vzhledem k tomu, že všechny Bratry spojuje stejná přísaha, ceremoniál končí provoláním:

“Za Portské víno, Za Bratrstvo, Za Bratry!”

Přijímací obřad v sále Patio das Nações
Přijímací obřad v sále Patio das Nações

Události

Každým rokem Confraria do Vinho do Porto pořádá slavnostní inaugurace, na které jsou noví Confrades vítáni do svých hodností. 24. června pak při slavnostech patrona města Porta svatého Jiří organizuje závod lodí barcos rabelos, jež je nedílnou součástí oslav radosti z města a portského vína.

Pro vinařské domy je každoroční závod dobrou příležitostí udělat si reklamu
Pro vinařské domy je každoroční závod dobrou příležitostí udělat si reklamu

Informace o Bratrstvu najdete na jejich oficiálním webu.

Zdroje fotek: confrariavinhodoporto.com, flickr.com, wikipedia.org, ppmbraga.blogspot.com

1 komentář u „Confraria do Vinho do Porto – Bratři (a Sestry) v portském“

  1. Vážený,co je třeba udělat, aby se vinař, který se zabývá výrobou propaguje víno Portské, jak jsem již psal v menším množství cca 1000/l stal členem Bratrstva Portského vína. Máte s tím nějaké zkušenosti?
    hezký den a děkuji za informaci.
    Vlasťa F.

    Odpovědět

Napsat komentář