Počátky vinařství v Portugalsku

Vinná réva byla v Portugalsku pěstována již od starověku. Spisy Strabóna z Amaseie, velkého geografa antického Řecka dokazují, že obyvatelé na severozápadě Iberského poloostrova pili víno již před dvěma tisíci lety. Římané, kteří přišli do Portugalska ve 2. století př. n. l. a zůstali zde na více než pět set let, dali základ pěstování vinné révy na březích údolí řeky Douro, kde se nakonec víno vyrábí dodnes.

V období prosperity, které následovalo po ustavení Portugalského království v roce 1143, se víno stalo významným vývozním artiklem. Nicméně ke vzniku portského, jak jej známe dnes, došlo až mnohem později. První vína označovaná jako “portská” vznikala až od druhé poloviny 17. století.

Pohled na údolí řeky Douro v Portugalsku
Pohled na údolí řeky Douro v Portugalsku cestou do Quinta de Vargellas

Smlouvou z Windsoru v roce 1386 bylo stvrzeno úzké politické, vojenské a obchodní spojenectví mezi Anglií a Portugalskem. Jedním z ustanovení této smlouvy byla také výrazně posílena práva anglických obchodníků k volnému pohybu na portugalském území.

Tyto možnosti a silné obchodní vazby vedly k tomu, že se zde mnoho Angličanů usadilo natrvalo. Ve druhé polovině 15. století putovalo významné množství vína z Portugalska právě do Anglie, často výměnou za solené tresky známe v portugalštině jako bacalhau.

Anglo-portugalská obchodní smlouva z roku 1654 vytvořila nové příležitosti pro anglické a skotské obchodníky žijící v Portugalsku. Měli nyní totiž zvláštní privilegia a preferenční celní sazby.

V té době nebylo centrum obchodu v Portu, jak tomu bylo později, ale pobřežní město Viana do Castelo, jehož výhodná poloha na širokém ústí řeky Lima tvořila bezpečný lodní přístav. Obchodníci sem dováželi komodity jako vlnu a bavlněné tkaniny z Anglie a vyváželi odtud obilí, ovoce, oleje a to, co bylo známé jako “portugalské červené” – lehké, suché víno vyrobené v oblasti Minho, zejména kolem měst Melgaço a Monção.

Čtěte dále: Zrození portského