Vinice

Vzhledem k velké svažitosti terénu a značnému podílu kamenů v půdě stěžuje tato situace zakládání vinic. Vinná réva je pěstována na terasách, jejichž technika vytváření se historicky měnila. Obdělávání vinic bylo dříve velmi náročné na manuální lidskou práci, s rozvojem mechanizace bylo třeba přizpůsobit i stavbu vinic. Proto zde můžeme najít tyto tři metody terénních úprav:

Tradiční zděné terasy – socalcos

Nejstarší takto zbudované vinice představují úzké pásy rovné plochy podepřené nad sebou kamennými zídkami. Jsou výsledkem namáhavé dřiny, kdy všechny tyto činnosti byly prováděny dělníky ručně pomocí motyk, kladiv a různých páčidel. Zapojen byl často i dynamit. Málo prostorné terasy byly osázeny jen jednou nebo dvěma řadami révy, neumožňují tak větší výnosy z osázené plochy a v současné době se tato technologie zakládání vinic využívá jen zřídka. Tyto zdejší unikátní charakteristické stavby jsou klasifikované jako světové dědictví UNESCO, přičemž rozličné vládní i nevládní organizace poskytují vinohradníkům dotace na obnovu opuštěných vinic po révokazné epidemii v roce 1870, tzv. mortórios – márnice.

Socalcos
Horizontální kamenné terasy – socalcos (zdroj: dourovalley.eu)

Platformy – patamares

Patamares jsou moderní terasy vytvořené pomocí mechanizace. Nejsou již zajištěny kamennými zídkami jako socalcos, ale jsou od sebe odděleny mohutnými zemními valy. Tato technologie zakládání vinic se stala rozšířenou po roce 1970, kdy byla přestavěna velká část svahů v Douru, včetně některých mortórios.
Relativní snadnost a rychlost zakládání tohoto typu vinic však s sebou nese i řadu problémů. Především náchylnost k erozi půdy, ale i větší růst plevelů a trávy, což je spojeno s vyšším užíváním přírodu zatěžujících chemických postřiků.

Drenaze_patamares
Mechanizace při výstavbě patamares (zdroj: grahams-port.com)

Vertikální výsadba neboli Vinha ao alt

V místech, kde to sklon svahu umožňuje, mohou být vinice vysazovány nikoliv na terasy, ale přímo kolmo proti svahu po spádnici. Tento moderní systém mimo jiné umožňuje stoprocentní využití mechanizace a tím pádem i efektivnější agrotechnické postupy s konečným vyšším výnosem a nižším dopadem na životní prostředí.

Vinha_ao_alt_vertikalni_vysadba
Vertikálně vysázené vinice Vinha ao alt (zdroj: thebestwineriesoftheworld.com)

Čtěte dále: Půda a klima