Vinobraní

Výroba portského je nekonečný příběh. Od péče o vinohrad přes neustálou modernizaci vinohradnické techniky až po zdárnou sklizeň. Podstatnou roli zde také hrají povětrnostní podmínky po celý rok.

Sklizeň hroznů v údolí řeky Douro probíhá víceméně totožně jako v jiných vinařských oblastech. Začíná se od začátku září a sklízí se do konce října, trvá tedy zhruba 2 měsíce. V tomto období se na vinicích pracuje 10 – 12 hodin denně. Ne všude lze použít mechanizaci a zůstává jen manuální práce.

Ženy stříhají hrozny
Ženy stříhají hrozny (zdroj: winesandtours.co.uk)

Region Douro nepatří k hustě osídleným oblastem a proto sem na vinobraní přicházejí pracovníci i z jiných regionů. Tito tzv. rogas tvoří skupiny o 10 – 15 lidech a pod vedením rogadora tak pracují pro jednoho vinaře rok co rok již po desetiletí. Ženy stříhají hrozny a ukládají je do nádob. Muži dělají ty těžší práce – nosí nádoby naplněné hrozny na sběrná místa, kde je naloží na traktory. Tyto je poté odvezou do vinařství k dalšímu zpracování. Vše se děje s velkou péčí, aby hrozny byly stále v dobré kondici.

Muži - rogas - zastávají převážně těžší práce
Muži – rogas – zastávají převážně těžší práce, jako manipulaci s hrozny a jejich svážení ke zpracování do vinařství (zdroj: wine-muse.com)
Koše na hrozny jsou dnes již spíše na ústupu
Koše na hrozny jsou dnes již spíše na ústupu před plastovými přepravkami (zdroj: afar.com)
Moderní plastové nádoby na hrozny
Moderní plastové nádoby na hrozny (zdroj: telegraph.co.uk)

Po celodenní namáhavé práci čeká na rogas a ostatní ještě šlapání hroznů ve velkých kamenných vanách zvaných lagares.

Šlapání hroznů v lagare
Šlapání hroznů může být přes všechnu námahu i zábavné (zdroj: all-about-portugal.com)

Čtěte dále: Získávání moštu