Éra inovací

Za druhé světové války došlo k prudkému poklesu vývozu portských vín, který výrazně oslabil některé menší výrobce. Tito následně akvizicemi přešly do rukou významných velkých firem. Spotřeba portského začala vzrůstat v roce 1950, ale návrat ke spotřebě před válkou nastal až v šedesátých letech. V tomto období nastaly opět změny v podnikání s portským, kdy se firmy přizpůsobovaly skutečnostem v poválečné éře.

Proces konsolidace, který se odehrál mezi vinařskými domy se nevyhnul ani oblasti distribuce. Mnoho nezávislých britských odběratelů a obchodníků s vínem, kteří byli základem tohoto byznysu v předválečných letech, bylo nahrazeno obchodními řetězci a supermarkety. Tento trend se nevyhnul ani ostatním západním zemím.

Výrobci portského museli nutně zefektivnit rozsah výroby a vyrábět produkty, které přímo zákazníci poptávali.

Nerezové tanky na uskladnění mladého portského vína
Nerezové tanky na uskladnění mladého portského vína

Některé vinařské společnosti koupili majitelé velkých nadnárodních řetězců a unifikovali portfolio vyráběných vín pro více skupin zákazníků. Další vinařské domy však zůstaly vytrvale rodinnými firmami, neboť se ukázalo, že jejich pověst, kreativita a kvalita vín jim umožňuje uspět v novém tržním prostředí a zajistit prosperitu v dlouhodobém horizontu.

Profil spotřebitele se však také změnil. Do roku 1930 byla spotřeba portského poměrně polarizovaná. Portské Vintage bylo určeno pro stoly a archivy bohatých a jednoduché mladé Ruby bylo prodáváno pro běžnou masovou spotřebu.

V šedesátých a sedmdesátých letech se vyprofilovala skupina zákazníků, kteří byli přitahováni ke kultuře kvalitního portského, ale stále je ještě odrazovala vysoká cena Vintage a jeho potřebě skladování a dekantování.

Vzniknul tak nový koncept Late Bottled Vintage, velmi kvalitní, ale cenově dostupné portské, které zrálo déle v dřevěných sudech než varianta Vintage. Toto víno je připraveno ihned k podávání a nevyžaduje dekantaci.

Nárůst poptávky po vysoce kvalitních portských vínech vyvolal další nutnost investic do rozvoje vinic a zavádění nových metod a technologií ve vinohradnictví a vinařství. Výrazné změny nastaly při pěstování révy na strmých svazích kopců, a to díky způsobu výsadby jednotlivých hlav ve vertikálních řadách, známých pod označením Vinha ao Alto, jež přináší výhody zejména při používání mechanizace.

Rostoucí zájem o životní prostředí a ekonomickou udržitelnost vinařství v Douro vedl ke vzniku prvních organických vinic, ze kterých je produkováno portské v bio kvalitě.

Čtěte dále: Pohled do budoucnosti