Zrození portského

O několik let později eskalovalo napětí mezi Francií a Anglií, které vyvrcholilo válkou mezi těmito velmocemi. Tyto závažné spory měly za následek zvýšení daně na vína z Bordeaux, určených na export do Anglie. V roce 1667 Colbert, první ministr krále Ludvíka XIV., vydal sérii opatření, která omezovala dovoz anglického zboží do Francie. Na to reagoval anglický král Karel II. zvýšením cla na francouzská vína a později dokonce zakázal jejich dovoz úplně. Angličtí dovozci tak byli nucení hledat nové alternativní zdroje dodávek.

Příležitost se jim naskytla u anglických obchodníků ve Viana do Castelo, kteří zde soustředili své rychle rostoucí vinařské firmy. Uvědomili si, že lehká, svíravá a často nestabilní vína vyrobená v mírném a vlhkém přímořském podnebí oblasti Minho nejsou úplně dle představ anglických zákazníků. Začali tak pátrat hlouběji ve vnitrozemí Portugalska, kde se na strmých a skalnatých svazích v horní části údolí řeky Douro vyráběla silnější a plná vína. Útočištěm pro cesty do této vyprahlé oblasti za horami Marao se jim stalo přístavní město Porto.

Dlouhé vzdálenosti a hornatý terén neumožňovaly přepravu vína do Viana do Castelo po souši, proto muselo být nejprve dopraveno po řece Douro do Porta. Z Porta pak lodě odvážely víno přímo do Anglie. První dodávka z této oblasti byla zaznamenána v roce 1678. S cílem rozvíjet své podnikání se začali angličtí obchodníci usazovat i v Portu. I když toto víno pochází z hornatého vnitrozemí vzdáleného 80 kilometrů od pobřeží, stalo se v portugalštině známé jako “Vinho do Porto”, anglicky “Port Wine”, tedy “víno naloděné v přístavu Porto”.

Barco_rabelo_Pinhao
Historický snímek nakládání sudů s vínem na barco rabelo v Pinhao (zdroj: commons.wikimedia.org)

Zpočátku byla vína do Londýna přepravována v sudech bez předchozího školení. Při dlouhé cestě po moři ale často docházelo ke změnám kvality a zhoršování celkové charakteristiky vína. Z těchto důvodů se začala do vína přidávat pálenka – vínovice. Nejprve do hotového vína, nicméně tato vyrovnávací činnost již byla základem pro novou technologii portských vín. Jak však dále zjistíme, tento způsob stabilizace byl oficiálně přijat až v pozdějších letech.

Čtěte dále: Markýz z Pombalu